Logo Schauart designservice - Link zur Startseite
DeutschEnglish
Partnerschulnetz
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Staat: Polen
Stadt: Gdańsk

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy mieści się w Gdańsku i zaprasza do współpracy w ramach wymian młodzieży oraz praktyk zawodowych. Planujemy wieloletnią współpracę między naszymi krajami. Jesteśmy państwową jednostką budżetową.Do naszych głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży. Adresatami działań PWK OHP są: - osoby młodociane (15-17 lat) ze środowisk niewydolnych wychowawczo, nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mające problemy z ukończeniem szkoły i zdobyciem kwalifikacji zawodowych; - osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci. PWK OHP organizuje naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Podopieczni PWK OHP są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna – wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu PWK OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

Schultyp: Sekundarschule (Stufe 2)
Alter der Schüler von: 15 bis: 25
Schwerpunkte für Projekte:  Theater, Sport, Sozialwissenschaft, Naturwissenschaft, Kunst, Geschichte
Unterrichtete Sprachen:  Polski, Angielski
Wünsche hinsichtlich Partnerschule: Wieloletnia współpraca
Suchstatus: Ich suche eine Partnerschule
Angemeldete Schulen: 972